YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều; 2 giờ đầu xe chạy với vận tốc trung bình 50 km/h, 3 giờ sau xe chạy với vận tốc trung bình 35 km/h. Vận tốc trung bình của xe trong suốt thời gian chạy là 

  • A. 50 km/h.     
  • B. 42,5 km/h.             
  • C. 45 km/h.        
  • D. 41 km/h.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tổng quãng đường xe chạy là:

  \(\Delta s = 50.2 + 35.3 = 205\) km.

  Vận tốc trung bình là:

  \({v_{tb}} = \frac{{\Delta s}}{{\Delta t}} = \frac{{205}}{5} = 41\) km.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41147

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON