AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều; 2 giờ đầu xe chạy với vận tốc trung bình 50 km/h, 3 giờ sau xe chạy với vận tốc trung bình 35 km/h. Vận tốc trung bình của xe trong suốt thời gian chạy là 

  • A. 50 km/h.     
  • B. 42,5 km/h.             
  • C. 45 km/h.        
  • D. 41 km/h.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tổng quãng đường xe chạy là:

  \(\Delta s = 50.2 + 35.3 = 205\) km.

  Vận tốc trung bình là:

  \({v_{tb}} = \frac{{\Delta s}}{{\Delta t}} = \frac{{205}}{5} = 41\) km.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>