YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một vật chuyển động thẳng không đổi chiều trên quãng đường dài 35 m. Nửa quãng đường đầu vật đi hết thời gian t1 = 5 s, nửa quãng đường sau vật đi hết thời gian t2 = 2 s. Tốc độ trung bình trên cả quãng đường là 

  • A. 7 m/s.              
  • B. 6 m/s.          
  • C. 5 m/s.                
  • D. 4 m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tốc độ trung bình: 

  \({v_{tb}} = \frac{{\Delta s}}{{\Delta t}} = \frac{{35}}{7} = 5\) m/s.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41145

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF