AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật chuyển động thẳng không đổi chiều trên quãng đường dài 35 m. Nửa quãng đường đầu vật đi hết thời gian t1 = 5 s, nửa quãng đường sau vật đi hết thời gian t2 = 2 s. Tốc độ trung bình trên cả quãng đường là 

  • A. 7 m/s.              
  • B. 6 m/s.          
  • C. 5 m/s.                
  • D. 4 m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tốc độ trung bình: 

  \({v_{tb}} = \frac{{\Delta s}}{{\Delta t}} = \frac{{35}}{7} = 5\) m/s.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>