YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một vật chuyển động thẳng không đổi chiều. Trên quãng đường AB, vật đi nửa quãng đường đầu với vận tốc v1 = 16 m/s, nửa quãng đường sau vật đi với vận tốc v2 = 4 m/s. Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 

  • A. 10 m/s.              
  • B.  6,4 m/s.         
  • C. 8 m/s.               
  • D. 4 m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Quãng đường đi trong hai lần là bằng nhau:

  \(16.{t_1} = 4{t_2} \Rightarrow {t_2} = 4.{t_1}\) 

  Vận tốc trung bình:

  \(\begin{array}{l}
  {v_{tb}} = \frac{{\Delta s}}{{\Delta t}} = \frac{{16.{t_1} + 4{t_2}}}{{{t_1} + {t_2}}}\\
   = \frac{{32{t_1}}}{{5{t_1}}} = 6,4m/s.
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41146

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF