AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật chuyển động thẳng không đổi chiều. Trên quãng đường AB, vật đi nửa quãng đường đầu với vận tốc v1 = 16 m/s, nửa quãng đường sau vật đi với vận tốc v2 = 4 m/s. Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 

  • A. 10 m/s.              
  • B.  6,4 m/s.         
  • C. 8 m/s.               
  • D. 4 m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Quãng đường đi trong hai lần là bằng nhau:

  \(16.{t_1} = 4{t_2} \Rightarrow {t_2} = 4.{t_1}\) 

  Vận tốc trung bình:

  \(\begin{array}{l}
  {v_{tb}} = \frac{{\Delta s}}{{\Delta t}} = \frac{{16.{t_1} + 4{t_2}}}{{{t_1} + {t_2}}}\\
   = \frac{{32{t_1}}}{{5{t_1}}} = 6,4m/s.
  \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>