AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hệ quy chiếu bao gồm 

  • A.  vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian.
  • B.  hệ toạ độ, mốc thời gian, đồng hồ.
  • C. vật làm mốc, mốc thời gian và đồng hồ.
  • D. vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA