YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hệ quy chiếu bao gồm 

  • A.  vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian.
  • B.  hệ toạ độ, mốc thời gian, đồng hồ.
  • C. vật làm mốc, mốc thời gian và đồng hồ.
  • D. vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41142

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON