YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một người dự định đi bộ trên một quãng đường với vận tốc 5km/h.Sau khi đi được nửa đường thì người đó đi nhờ xe đạp với vận tốc 12km/h nên dã đến sớm hơn so với dự định là 28 phút.Hỏi người đó đi bộ hết quãng đường đó trong bao lâu?

  • A. 1h25’
  • B. 2h36’
  • C. 1h26’
  • D. 1h36’

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi t(h) là thời cần tìm,độ dài quãng đường là 5t (km)

  Vì độ lệch thời gian 28 phút = 7/15h là do sự thay đổi trên nửa sau quãng đường nên ta có

  t/2 = 5t/(2.12) +7/15

  ⇒ t = 1,06h = 1h36’

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41139

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF