AMBIENT
  • Nêu nội dung chính của văn bản? (1,0 điểm)

    Câu hỏi:

    Lời giải tham khảo:

    Nội dung chính của văn bản: Dạy học là quá trình khơi gợi lòng đam mê tự học nơi học sinh.

    RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>