YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  My best friend will leave for Bangkok tomorrow.

  • A. I wish my best friend will not leave for Bangkok tomorrow.
  • B. I wish my best friend wouldn’t leave for Bangkok tomorrow.
  • C. I wish my best friend couldn’t leave for Bangkok tomorrow.
  • D. I wish my best friend didn’t leave for Bangkok tomorrow.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8904

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON