ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Muốn xóa liên kết giữa hai bảng, trong cửa sổ Relationships ta thực hiện:

  • A. Chọn hai bảng và nhấn phím Delete.
  • B. Chọn đường liên kết giữa hai bảng đó và nhấn phím Delete.
  • C. Chọn tất cả các bảng và nhấn phím Delete.
  • D. Tất cả phương án đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 77887

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON