YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cách nào sau đây không thể dùng để nhập dữ liệu cho bảng:

  • A. nhập trực tiếp cho bảng từ bàn phím.
  • B. nhập qua báo.
  • C. nhập bằng câu lệnh SQL.
  • D. nhập từ bàn phím nhờ biểu mẫu cáo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 77914

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON