YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một tia sáng phát ra từ một bóng đèn trong một bể cá cảnh, chiếu lên trên, xuyên góc vào mặt nước và ló ra ngoài không khí thì:

  • A. Góc khúc xạ sẽ lớn hơn góc tới.
  • B. Góc khúc xạ sẽ bằng góc tới.
  • C. Góc khúc xạ sẽ nhỏ hơn góc tới.
  • D. Cả ba trường hợp A, B, C đều có thể xảy ra.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Một tia sáng phát ra từ một bóng đèn trong một bể cá cảnh, chiếu lên trên, xuyên góc vào mặt nước và ló ra ngoài không khí thì:
  A. góc khúc xạ sẽ lớn hơn góc tới.

  VÌ 

  Khi tia sáng đi từ không khí sang các môi trường trong suốt rắn, lỏng khác nhau thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới và ngược lại.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7757

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON