YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chiếu một tia sáng từ trong nước ra không khí, với góc tới bằng 300 thì:

  • A. Góc khúc xạ lớn hơn 300.
  • B. Góc khúc xạ bằng 300.
  • C. Góc khúc xạ nhỏ hơn 300.
  • D. Cả ba câu A, B, C đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi tia sáng đi từ không khí sang các môi trường trong suốt rắn, lỏng khác nhau thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới và ngược lại.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7761

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON