YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một proton chỉ chịu tác dụng của lực điện, chuyển động trong điện trường đều dọc theo một đường sức từ điểm C đén điểm D. Nhận xét nào sau đây sai? 

  • A. Đường sức điện có chiều từ C đến D
  • B. Điện thế tại điểm C cao hơn điện thế tại điểm D
  • C. Nếu điện thế tại điểm C bằng 0 thì điện thế tại điểm D có giá trị âm 
  • D. Điện thế tại điểm D cao hơn điện thế tại điểm C.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 44606

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Điện tích. Điện trường

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON