• Câu hỏi:

  Hiệu điện thế giữa hai điểm M,N là UMN=32V. Nhận xét nào sau đây đúng? 

  • A. Điện thế tại điểm M là 32V
  • B. Điện thế tại điểm N là 0
  • C. Nếu điện thế tại M là 0 thì điện thế tại N là -32V 
  • D. Nếu điện thế tại M là 10V thì điện thế tại N là 42V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC