YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hiệu điện thế giữa hai điểm M,N là UMN=32V. Nhận xét nào sau đây đúng? 

  • A. Điện thế tại điểm M là 32V
  • B. Điện thế tại điểm N là 0
  • C. Nếu điện thế tại M là 0 thì điện thế tại N là -32V 
  • D. Nếu điện thế tại M là 10V thì điện thế tại N là 42V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 44605

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Điện tích. Điện trường

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA