ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Một điện tích q chuyển động trong điện trường không đều theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là A thì 

  • A. A > 0 nếu q > 0.
  • B. A > 0 nếu q < 0.
  • C. A ≠ 0 còn dấu của A chưa xác định vì chưa biết chiều chuyển động của q. 
  • D.  A = 0 trong mọi trường hợp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA