• Câu hỏi:

  Điện tích q chuyển động từ M đến N trong một điện trường đều,công của lực điện càng nhỏ nếu 

  • A. đường đi từ M đến N càng dài 
  • B. đường đi từ M đến N càng ngắn
  • C. hiệu điện thế UMN càng nhỏ    
  • D. hiệu điện thế UMN càng lớn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC