YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một hạt bụi khối lượng m mang điện tích q>0 nằm cân bằng trong điện trường đều giữa hai bản kim loại mang điện tích trái dấu. khoảng cách giữa hai bản là d. Hiệu điện thế giữa hai bản là U. Nhận xét nào sau đây sai? 

  • A. Hạt bụi cân bằng d tác dụng của lực điện trường cân bằng với trọng lực
  • B. Đường sức của điện trường đều hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới
  • C. Điện tích của hạt bụi là q = (mgd)/U 
  • D. Hai bản kim loại được đặt nằm ngang, bản tích điện âm ở phía trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>