AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thả một ion dương cho chuyển động không vận tốc đầu từ một điểm bất kì trong một điện trường do hai điện tích điểm dương gây ra. Ion đó sẽ chuyển động 

  • A. dọc theo một đường sức điện.
  • B. dọc theo một đường nối hai điện tích điểm.
  • C.  từ điểm có điện thế cao đến điểm có điện thế thấp. 
  • D. từ điểm có điện thế thấp đến điểm có điện thế cao.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>