AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một mắt bình thường về già khi điều tiết tối đa thì tăng độ tụ của mắt thêm 1 dp.

  Tính độ tụ của thấu kính phải mang (cách mắt 2cm) để mắt nhìn thấy một vật cách mắt 25cm không điều tiết.

  • A. \(D \approx 4,35dp.\)
  • B. \(D \approx 3,35dp.\)
  • C. \(D \approx 5,35dp.\)
  • D. \(D \approx 6,35dp.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • Mắt bình thường về già vẫn có điềm cực viễn ở vô cùng (Cv = oo) ⇒  OCv = \(\infty\)
  • Tiêu cự của thấu kính mắt khi điều tiết tối đa là f = 1/D = 1m. Vậy khoảng cách từ điểm cực cận đến mắt là OCc  = 1m = 100cm.
  • Ta có:  Khi đeo kính đế nhìn rỏ vật cách mắt 25cm mà không điều tiết thì ảnh của vật qua kính phải ở vô cực.
   • Sơ đồ tạo ảnh: \(S\overset{0_\infty }{\rightarrow}S'\) ở \(\infty\)
   • Trong đó S là vật sáng cần nhìn, OK là quang tâm của kính.
  • Gọi d và d’ lần lượt là khoảng cách từ S và S’ đến kính OK.
  • Với: \(d = OKS = OS - OOK = 25-2 = 23cm\) 
  • Suy ra tiêu cự của kính f = d = 23cm
  • Đô tụ của kính: \(D = \frac{1}{f} = \frac{1}{0,23} \approx 4,35dp.\)
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>