YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Mắt loại nào có điểm cực viễn Cv ở vô cực ?

  • A. Mắt bình thường về già
  • B. Mắt cận
  • C. Mắt viễn
  • D. Mắt bình thường về già và mắt viễn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mắt thường lúc về già có điểm cực viễn \(C_v\) ở vô cực.

   ⇒ Đáp án A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4903

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON