AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mắt loại nào có điểm cực viễn Cv ở vô cực ?

  • A. Mắt bình thường về già
  • B. Mắt cận
  • C. Mắt viễn
  • D. Mắt bình thường về già và mắt viễn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mắt thường lúc về già có điểm cực viễn \(C_v\) ở vô cực.

   ⇒ Đáp án A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>