YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5cm đến 50cm. Khi đeo kính ( đeo sát mắt ) chữa tật của mắt để khi nhìn vật ở vô cực mà mắt không điều tiết, người này nhìn rõ được các vật đặt gần nhất cách mắt 

  • A. 15cm 
  • B.  16,7cm
  • C. 17,5cm  
  • D. 22,5cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Người đó sửa tật khi đeo kính có f= -OCv= -50cm

  Quan sát ở cực cận: d’= -OCc= -12.5cm

  => d=d'f/(d'-f)=16,7cm

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 42952

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON