YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi nói về khoảng nhìn rõ của mắt, phát biểu nào sau đây sai? 

  • A. mắt có khoảng nhìn rõ từ 25cm đến vô cực là bình thường
  • B. mắt có khoảng nhìn rõ từ 10 cm đến 50cm là mắt bị cận thị
  • C. mắt có khoảng nhìn từ 80cm đến vô cực là vắt bị viễn thị
  • D. mắt có khoảng nhìn rõ từ 15cm đến vô cực là mắt bị tật cận thị

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 42949

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON