YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt gần nhất 40cm. Để nhìn rõ vật đặt cách mắt gần nhất 25cm, người này cần đeo kính ( đeo sát mắt) có độ tụ là 

  • A. -2,5dp   
  • B. 2,5dp   
  • C. -1,5dp     
  • D. 1,5dp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Theo công thức thấu kính: D=1/f=1/d+1/d'=1/0,25+1/(-0,4)=1,5dp

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 42953

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON