YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt gần nhất 40cm. Để nhìn rõ vật đặt cách mắt gần nhất 25cm, người này cần đeo kính ( đeo sát mắt) có độ tụ là 

  • A. -2,5dp   
  • B. 2,5dp   
  • C. -1,5dp     
  • D. 1,5dp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Theo công thức thấu kính: D=1/f=1/d+1/d'=1/0,25+1/(-0,4)=1,5dp

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA