YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2 mH và tụ điện có điện dung  C = 0,2 mF. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Xác định chu kì của mạch

  • A. 24,82.10-4 s
  • B. 24,82.10-5 s
  • C. 12,57.10-4 s
  • D. 12,57.10-5 s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: T = \(2\pi \sqrt {LC} \)= 4\(\pi\).10-5 = 12,57.10-5 s

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA