MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Mạch dao động của máy thu vô tuyến có cuộn cảm \(L=2.10^{-6}(H)\) . Để thu được sóng vô tuyến có bước sóng 100m thì điện dung C  có giá trị: 

   

  • A. 112,6pF
  • B. 1,126nF
  • C. 1,126.10-10F
  • D. 1,126pF.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(2\pi \sqrt{LC}=\frac{\lambda }{c}\)

  Suy ra: \(C=\frac{\lambda ^{2}}{4\pi ^2.c^2.L}=4,5.10^{-10}(F)=112,6pF\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA