YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm một cuộn dây có độ tự cảm \(L=2.10^{-6}(H)\), tụ điện có điện dung C thay đổi được, điện trở thuần R = 0. Để máy thu thanh thu được các sóng điện từ có bước sóng từ 57 m đến  753 m thì tụ điện phải có điện dung thay đổi trong khoảng nào?  Cho \(c=3.10^8m/s\).

   

  • A. \(4,5.10^{-10}(F)\) đến \(8.10^{-10}(F)\)
  • B. \(4,5.10^{-10}(F)\) đến \(80.10^{-10}(F)\)
  • C. \(4,5.10^{-8}(F)\) đến \(800.10^{-8}(F)\)
  • D. \(4,5.10^{-10}(F)\) đến \(800.10^{-10}(F)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có:

  \(C_1=\frac{\lambda _{1}^{2}}{4\pi ^2.c^2.L}=4,5.10^{-10}(F)\)

  \(C_2=\frac{\lambda _{2}^{2}}{4\pi ^2.c^2.L}=800.10^{-10}(F)\)

  Vậy C biến thiên từ \(4,5.10^{-10}(F)\) đến \(800.10^{-10}(F)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA