YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để tìm sóng có bước sóng \(\lambda\)  trong máy thu vô tuyến điện, người ta phải điều chỉnh giá trị của điện dung C và độ tự cảm L trong mạch dao động của máy. Giữa \(\lambda\) , L C phải thỏa mãn hệ thức

   

  • A. \(2\pi \sqrt{LC}=\frac{\lambda }{c}\)
  • B. \(2\pi \sqrt{LC}=\frac{c }{\lambda}\)
  • C. \(2\pi \sqrt{LC}={\lambda }{c}\)
  • D. \(2\pi \sqrt{LC}=\frac{\lambda }{c^2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA