AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một cổng chào có dạng hình parabol với chiều cao 18 m, chiều rộng chân đế 12 m. Người ta căng hai sợi dây trang trí AB, CD nằm song song với mặt đất, đồng thời chia hình giới hạn bởi parabol và mặt đất thành ba phần có diện tích bằng nhau .

  Tỉ số \(\frac{{AB}}{{CD}}\) bằng

  • A. \(\frac{1}{{\sqrt 2 }}\)
  • B. \(\frac{4}{5}\)
  • C. \(\frac{1}{{\sqrt[3]{2}}}\)
  • D. \(\frac{3}{{1 + 2\sqrt 2 }}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA