YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 961 m2, người ta muốn mở rộng thêm 4 phần đất sao cho tạo thành hình tròn ngoại tiếp mảnh vườn. Biết tâm hình tròn trùng với tâm của hình chữ nhật . Tính diện tích nhỏ nhất \({S_{\min }}\) của 4 phần đất được mở rộng.

  • A. \({S_{\min }} = 961\pi  - 961\left( {{{\rm{m}}^{\rm{2}}}} \right)\)
  • B. \({S_{\min }} = 1922\pi  - 961\left( {{{\rm{m}}^{\rm{2}}}} \right)\)
  • C. \({S_{\min }} = 1892\pi  - 946\left( {{{\rm{m}}^{\rm{2}}}} \right)\)
  • D. \({S_{\min }} = 480,5\pi  - 961\left( {{{\rm{m}}^{\rm{2}}}} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90021

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA