• Câu hỏi:

  Hàm số \(y = \frac{1}{{{x^2} + 1}}\) có bảng biến thiên như hình vẽ sau

  Khẳng định nào sau đây đúng?

  • A. Hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
  • B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1
  • C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0
  • D. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1 và giá trị nhỏ nhất bằng 0.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC