YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hàm số \(y = \frac{1}{{{x^2} + 1}}\) có bảng biến thiên như hình vẽ sau

  Khẳng định nào sau đây đúng?

  • A. Hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
  • B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1
  • C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0
  • D. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 1 và giá trị nhỏ nhất bằng 0.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 89902

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA