YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Máy tính nào dưới đây cung cấp các dịch vụ cho máy tính cá nhân?

  • A. Workstation (máy trạm).
  • B. Client (máy khách).
  • C. Server (máy chủ).
  • D. A và B.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Server (máy chủ).

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4761

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON