AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Máy tính nào dưới đây cung cấp các dịch vụ cho máy tính cá nhân?

  • A. Workstation (máy trạm).
  • B. Client (máy khách).
  • C. Server (máy chủ).
  • D. A và B.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>