YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn phương án ghép đúng. Mô hình Client - Server là mô hình:

  • A. Xử lý phân tán ở nhiều máy, trong đó máy chủ cung cấp tài nguyên và các dịch vụ theo yêu cầu từ máy khách.
  • B. Xử lý được thực hiện ở một máy gọi là máy chủ. Máy trạm đơn thuần chỉ cung cấp quyền sử dụng thiết bị ngoại vi từ xa cho máy chủ.
  • C. Mọi máy trong mạng đều có khả năng cung cấp dịch vụ cho máy khác.
  • D. Máy chủ cung cấp thiết bị ngoại vi cho máy trạm. Máy trạm có thể dùng máy in hay ổ đĩa của máy chủ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Xử lý phân tán ở nhiều máy, trong đó máy chủ cung cấp tài nguyên và các dịch vụ theo yêu cầu từ máy khách.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4763

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON