AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các phương tiện truyền thông để kết nối các máy tính trong mạng gồm mấy loại?

  • A. Kết nối không dây.
  • B. Kết nối có dây.
  • C. Cả A và B đều đúng.
  • D. Cả A và B đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>