YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn phương án ghép đúng. Mạng cục bộ là mạng

  • A. Có từ 10 máy trở xuống.
  • B. Kết nối các máy tính trong một phạm vi địa lí rộng lớn.
  • C. Của một gia đìnhhay của một phòng ban trong một cơ quan.
  • D. Kết nối một số lượng nhỏ máy tính ở gần nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mạng cục bộ là mạng kết nối một số lượng nhỏ máy tính ở gần nhau.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4764

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON