YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn phương án ghép đúng. Mạng cục bộ là mạng

  • A. Có từ 10 máy trở xuống.
  • B. Kết nối các máy tính trong một phạm vi địa lí rộng lớn.
  • C. Của một gia đìnhhay của một phòng ban trong một cơ quan.
  • D. Kết nối một số lượng nhỏ máy tính ở gần nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mạng cục bộ là mạng kết nối một số lượng nhỏ máy tính ở gần nhau.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4764

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF