AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn phương án ghép đúng. Mạng cục bộ là mạng

  • A. Có từ 10 máy trở xuống.
  • B. Kết nối các máy tính trong một phạm vi địa lí rộng lớn.
  • C. Của một gia đìnhhay của một phòng ban trong một cơ quan.
  • D. Kết nối một số lượng nhỏ máy tính ở gần nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>