YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn phương án ghép đúng. Mạng máy tính là:

  • A. Tập hợp các máy tính.
  • B. Mạng INTERNET.
  • C. Mạng LAN.
  • D. Tập hợp các máy tính được nối với nhau bằng các thiết bị mạng và tuân thủ theo một quy ước truyền thông.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tập hợp các máy tính được nối với nhau bằng các thiết bị mạng và tuân thủ theo một quy ước truyền thông.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4754

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON