AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Để kết nối các máy tính người ta: 

  • A. Sử dụng cáp quang.
  • B. Sử dụng cáp chuyên dụng và đường điện thoại.
  • C. Sử dụng đường truyền vô tuyến.
  • D. A, B, C .

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>