AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một mạch dao động gồm 1 tụ điện có điện dung 200 pF và một cuộn cảm có độ tự cảm 0,02 H. Chu kì dao động riêng của mạch là: 

  • A. T = 12,5.10-10s                
  • B. T = 12,5.10-6 s.    
  • C. T = 1,25.10­-6s                    
  • D.  T = 12,5.10-8s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA