ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lực lượng thực hiện những cải cách dân chủ ở Nhật Bản trong những năm 1945 - 1952 là

  • A. Chính phủ Nhật Bản
  • B. Thiên hoàng
  • C. Nghị viện Nhật Bản
  • D. Bộ chỉ huy tối cao lực lượng Đồng minh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: Sgk 12 trang 53, suy luận

  Cách giải:

  Bộ chỉ huy tối cao lực lượng Đồng minh (SCAP) thực hiện ba cuộc cải cách lớn:

  1. Thủ tiêu chế độ kinh tế tập trung,

  2. Cải cách ruộng đất,

  3. Dân chủ hoá lao động

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 30506

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF