AMBIENT
 • Exercise 2Choose word or phrase - a, b, c or d – that needs correcting

  Câu hỏi:

  Louisa May Alcott, she best known for her books for children, served as a nurse during the Civil War.

  • A. she
  • B. her books
  • C. served
  • D. during

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  she ---> who was (mệnh đề quan hệ)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>