AMBIENT
 • Câu hỏi:

  ______ in large quantities in the Middle East, oil became known as black gold because of the large profit it brought.

  • A. Discovering
  • B. which was discovered
  • C. Discovered
  • D. That when discovered

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Discovered ---> mệnh đề quan hệ rút gọn bằng quá khứ phân từ vì câu mang nghĩa bị động.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>