AMBIENT
 • Câu hỏi:

  In an essay writing in 1779, Judith Sargeant Murray promoted the cause of women's education.

  • A. In an essay
  • B. writing
  • C. the cause of
  • D. women's education

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  writing ---> written (Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng quá khứ phân từ vì câu mang nghĩa bị động)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>