AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Pioneers, ______ in isolated areas of the United States, were almost totally self-sufficient.

  • A. who living
  • B. living
  • C. lived
  • D. that Iived

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  living ---> rút gọn mệnh đề bằng hiện tại phân từ vì động từ mang nghĩa chủ động.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>