MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Neil Armstrong, ______ person to set foot on the moon, reported that the surface was fine and powdery.

  • A. the first
  • B. to be the first
  • C. was the first
  • D. as the first

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  the first ---> trong câu sử dụng mệnh đề quan hệ thay thế bằng "to infinitive"

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA