AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Completed in 1756, Nassau Hall is the oldest building now ______ on the campus of Princeton University.

  • A. standing
  • B. it stands
  • C. has stood
  • D. stood

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  standing ---> rút gọn mệnh đề quan hệ bằng hiện tại phân từ vì câu mang nghĩa chủ động.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>