AMBIENT
 • Exercise 1: Choose the word or phrase - a, b, c or d that best completes the sentence.

  Câu hỏi:

  Nellie Ross of Wyoming was the first woman ______ governor in the United States.

  • A. who elected
  • B. to be elected
  • C. was elected
  • D. her election as

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B.

  to be elected vì có chứa "the first woman", tuy nhiên câu mang nghĩa bị động nên sử dụng "be + participles"

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA