AMBIENT
 • Câu hỏi:

  It was suggested that Pedro studies the material more thoroughly before attempting to pass the exam.

  • A. studies
  • B. more
  • C. atttempting
  • D. to pass

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  S + suggest + that + S + V (giữ nguyên): gợi ý rằng ai đó nên làm gì
  => studies -> study

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>