YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi xét hệ phương trình giao hai đường thẳng, nếu hệ có nghiệm duy nhất thì:

  • A. d // d'
  • B. \(d \bot d'\)
  • C. \(d \equiv d'\)
  • D. d cắt d'

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nếu hệ phương trình giao điểm hai đường thẳng có nghiệm duy nhất thì hai đường thẳng cắt nhau.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 229948

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON