YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hình phẳng S giới hạn bởi các đường y = x, y = 0, y= 4 – x . Hình này quay quanh trục Oy tạo nên vật thể có thể tích là Vy. Lựa chọc phương án đúng.

  • A. \({V_y} = 12\pi\)
  • B. \({V_y} = 8\pi\)
  • C. \({V_y} = 18\pi \)
  • D. \({V_y} = 16\pi\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phương trình hoành độ giao điểm \(x = 4 - x \Leftrightarrow 2x = 4 \Leftrightarrow x = 2.\)

  Khi đó, thể tích hình phẳng được xác định là: \({V_y} = \pi \int\limits_0^2 {\left| {{x^2} - {{\left( {2 - x} \right)}^2}} \right|} \,dx = 16\pi .\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 229785

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON