AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch có chứa 0,1 mol NaOH, x mol KOH và y mol Ba(OH)2 . Kết quả thí nghiệm thu được biểu diễn trên đồ thị sau :

  Giá trị của x, y, z lần lượt là : 

  • A. 0,6 ; 0,4 và 1,5 
  • B. 0,3 ; 0,6 và 1,4   
  • C. 0,2 ; 0,6 và 1,25
  • D. 0,3 ; 0,6 và 1,2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>