AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tử nguyên tố M có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p64s1 . Nhận xét nào không đúng về M? 

  • A. Có thể điều chế M bằng các phương pháp: nhiệt luyện, thủy luyện, điện phân.
  • B. M thuộc chu kì 4 nhóm IA
  • C. Hidroxit của M là một bazơ mạnh
  • D. Hợp chất của M với clo là hợp chất ion

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>