AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các thí nghiệm sau:

  (1) cho etanol tác dụng với Na kim loại

  (2) cho etanol tác dụng với dung dịch HCl bốc khói

  (3) cho glixerol tác dụng với Cu(OH)2

  (4) cho etanol tác dụng với CH3COOH có H2SO4 đặc xúc tác

  Có bao nhiêu thí nghiệm trong đó có phản ứng thế H của nhóm OH ancol 

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Bao gồm các thí nghiệm (1), (3), (4)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>